Čestitamo Dan hrvatskih graditelja - 26. rujna

2017-09-26
Dan hrvatskih graditelja - 26. rujna obilježen radno
Zagreb, 26. rujna 2017. – Obilježavajući Dan hrvatskih graditelja, 26. rujna, Sindikat graditeljstva Hrvatske i HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva održali su sjednicu sektorskog Socijalnog vijeća za graditeljstvo na kojoj su raspravljali o stanju u sektoru, cijeni rada i rješavanju problema nedostatka radnika, otvaranju kolektivnih pregovora na granskoj razini, provođenju kontrole primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i dr.

Predsjednica SGH Jasenka Vukšić i predsjednik HUP-UPG-a Mirko Habijanec zaključke sa sjednice i zajedničke inicijative prezentirali su na konferenciji za novinare.

SGH i HUP-UPG:

pozivaju sve dionike u postupcima javne nabave u graditeljstvu, posebice naručitelje da promijene svoje ponašanje, preuzmu dio odgovornosti za uspostavu fer natjecanja stručno postavljenim uvjetima natječaja s ekonomski opravdanim cijenama koje uključuju i primjenu ugovorenih i propisanih radno-pravnih standarda u graditeljstvu sukladno Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo kako poslove ne bi dobivale tvrtke bez zaposlenih ni tvrtke koje organizacijski ni tehnički nisu sposobne izvesti tražene građevinske radove;
predlažu smanjivanje fiskalnih opterećenja poslodavaca / smanjenje poreza i drugih nameta (npr. poreza na dobit) kako bi se ta sredstva usmjerila u povećanje plaća radnika;
traže žurno otvaranje kolektivnih pregovora na granskoj razini radi postizanja dogovora o povećanju plaća i upućivanje nadležnom ministru zahtjeva za proširenjem primjene s 1. siječnjem 2018. godine;
pozivaju resorna ministarstva i Vladu RH da se provodi kontrola isplata plaća / uključujući poreze i doprinose sukladno granskom Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo (suzbijanje rada na crno i nelojalne konkurencije);
traže sustavno rješavanje nedostatka radne snage – uvođenje kriterija za dodjelu kvota, detašmana po uzoru na Njemačku (poštivanje KUG-a, zaposlenost na neodređeno vrijeme, kontrola kako bi se spriječila zloupotreba, te uvođenje sustavnih mjera obrazovanja i prekvalifikacije putem HZZ-a);
traže provođenje reforme strukovnog obrazovanja s osloncem na dualni model na način da se u planovima upisa promijeni omjer neproizvodnih i proizvodnih zanimanja u korist proizvodnih.

Zašto to traže?

Gospodarska kriza je najteže pogodila građevinski sektor. Zbog nedostatka posla i nelojalne konkurencije, posrnule su mnoge, do jučer solidne, građevinske tvrtke. Zadnji primjer je Viadukt, naša najveća građevinska tvrtka o čijoj sudbini se upravo danas raspravlja na trgovačkom sudu!

Sada se nalazimo u situaciji da su uglavnom za sve značajnije infrastrukturne projekte uvjeti natječaja postavljeni nestručno, s pretjeranim zahtjevima za reference kakve nije u mogućnosti ispuniti niti jedna hrvatska građevinska tvrtka.

Tijekom krize je u hrvatskom građevinskom sektoru izgubljeno oko 50 tisuća radnika. Unatoč pokrivenosti sektora kolektivnim ugovorom došlo je do potplaćenosti radnika, iako imamo uređene plaće i druge radne standarde za cijeli sektor. S obzirom da se radi o radno intenzivnoj djelatnosti, niske cijene građevinskih radova generiraju nelojalnu konkurenciju i daljnje samouništavanje građevinskih tvrtki i naravno stalni odljev kvalitetne, mlađe kvalificirane radne snage.

Unatoč pozitivnim ekonomskim kretanjima u posljednje dvije godine, i rastućim statističkim pokazateljima u graditeljstvu, svakodnevno smo suočeni s masovnim odlaskom radnika u inozemstvo, pretežito u zemlje zapadne Europe koje su otvorile vrata našim radnicima i pružaju im puno bolje uvjeta rada, ponajprije plaće. Tome se ne nazire kraj.