Potpisan KU u Luka tranzit Osijek

2019-02-05
Osijek, 17.02.2019. Sindikat graditeljstva Hrvatske potpisao je kolektvni ugovor društvu Luka tranzit Osijek doo, članici Nexe grupe u kojoj sada imamo pet kolektivnih ugovora.